Игри

Информация за страница Комуникации

Общуването между хората е постоянен процес или с други думи той може да бъде наречен комуникация. При въпросния процес общуващите разменят помежду си дадена информация. Има както писмена, така и устна комуникация, но в случая не е важно под каква форма се извършва, а дали желаната информация е получена и от двете страни. Само тогава комуникацията се счита за успешна и завършена. Хората непрекъснато общуват помежду си, било по време на работа или докато пият кафе в някое заведение. Разговорите по мобилните телефони и размяната на писма са само част от примерите за непрекъснатите комуникации. В наши дни и Интернет има своя огромен принос за по-бързото и лесно общуване с хората. Разговорите в Скайп и Фейсбук, по време на които можете да включите и вашата камера, помагат за създаването на вербална и едновременно с това визуална комуникация. Всеки от вас със сигурност е провеждал стотици такива разговори, независимо дали от личен или професионален характер. Професията на доста мъже и жени изисква непрекъснати комуникации като уговаряне на срещи, отмяна на работни ангажименти и пр. Още от древността живеещите тогава са намирали начини, чрез които да се осведомяват или да предадат информация. И докато тогава средствата са били главно вестоносците и пощенските гълъби, днес всякаква информация може да достигне до всяка точка на света за рекордно кратко време. С едно натискане на клавиш от компютърната клавиатура вие ще изпратите имейл до друг континент или пък паричен превод. Безспорното и интензивно развитие на технологиите помага много за това комуникации да се извършват изключително успешно.

                Комуникацията е неделима част от ежедневието на хората. Тя присъства в почти всички сфери, при това толкова осезаемо, че на нея се гледа като на нещо напълно нормално, както впрочем би следвало да бъде. Може да се каже, че всички хора непрекъснато обменят информация помежду си – когато са навън, вкъщи или на работното място. Тя може да бъде от личен, професионален или друг характер, но така или иначе предаването и приемането на информация е налице. Що се отнася до формата на общуване, всеки има свои собствени предпочитания. Например въпреки наличието на социалните мрежи доста хора продължават да общуват помежду си с писма. Големите корпорации и фирми, които имат редица търговски партньори и клиенти, извършват различни комуникации – както писмена и устна, така и визуална. При размяната на информация те обсъждат продължаването или прекратяването на работните взаимоотношения или пък евентуален, възникнал наскоро проблем, който трябва да бъде решен възможно най-бързо. Комуникирането между хората определено е полезно, защото по този начин пред всеки от вас се отваря възможност да се запознаете с нови хора и така да разширявате своите контакти и връзки, от които винаги има полза. С непрекъснатото интензивно развитие на технологиите и множеството социални мрежи вие може да се запознаете както с вашия бъдещ бизнес партньор, чието предложение ви се струва интересно и атрактивно, така също и с вашата половинка. Целият този процес е едно непрестанно общуване, комуникации под различна форма, благодарение, на който всеки получава или предава желаната информация. По този начин общуването е успешно и ползотворно за двете страни.

Етикети:   Детски градини , Запознанства , Интернет , Клюки , Компютри , Общество , Работа , Семейство и деца
eXTReMe Tracker